payrollhorecaenrecreatie.nl

Payroll horeca en recreatie

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll in en voor de horeca- en recreatiebranche in Nederland.

U bent misschien een horeca- en/of recreatieondernemer in de horeca- en/of recreatiebranche en op zoek naar informatie over payroll of zoekt een payrollbedrijf voor uw bedrijf, die in de horeca- en/of recreatiebranche in Nederland thuis is. Stopt u dan met verder te zoeken! Payroll horeca en recreatie is namelijk de website, die u alles over payroll in de horeca- en/of recreatiebranche in Nederland kan vertellen. Allereerst geven wij u daarom hieronder beknopte informatie over de dienstverlening payroll in de horeca- en recreatiebranche in Nederland.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie over payroll in en voor de horeca- en recreatiebranche in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw horeca- en/of recreatiebedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw horeca- en/of recreatiebedrijf, medewerkers, CAO en de bijbehorende payrolltarieven in de horeca- en/of recreatiebranche in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor de horeca en recreatiebranche aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll besteedt u het juridisch werkgeverschap van uw horeca- en/of recreatiepersoneel aan een payrollbedrijf uit. Dit betekent dat u bij payroll uw (gehele) salaris- en personeelsadministratie, bijbehorende verplichtingen en financiële arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s aan een payrollbedrijf overdraagt. Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is dit aan een payrollbedrijf te doen, die weet wat er in de horeca- en recreatiebranche in Nederland speelt!

U blijft bij payroll nog wel steeds zelf degene die uw (nieuwe) horeca- en recreatiemedewerkers werft en selecteert, hen begeleidt en voor vervanging zorgt als iemand ziek of op vakantie is. Daarnaast verzorgt u bij payroll ook nog steeds zelf de planning (roosters e.d.), onderhoudt u het dagelijks contact met uw medewerkers en bewaakt u de kwaliteit en het functioneren van uw horeca- en recreatiepersoneel binnen uw horecagelegenheid en/of op uw camping/recreatiepark, c.q. werkvloer. Kortom, ook bij payroll blijft u dus gewoon nog steeds ‘de baas’ voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw horeca- en recreatiebedrijf.

Met payroll least/huurt u dus als het ware uw eigen personeel terug, maar bent u van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag verlost. Omdat u zo meer tijd en geld voor andere belangrijkere zaken binnen uw horeca- en recreatiebedrijf overhoudt, is dit voor veel horeca- en recreatieondernemers en/of werkgevers in de horeca- en recreatiebranche in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers met payroll naar een payrollbedrijf over te zetten (er zijn daardoor in Nederland momenteel al meer dan 200.000 payrollwerknemers werkzaam). Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in en voor de horeca- en recreatiebranche in Nederland bij ons aan!

Waarom payroll in de horeca- en recreatiebranche?

U realiseert het zich ongetwijfeld: het voorjaar breekt weer aan en dus ziet u zich als horeca- en recreatieondernemer opnieuw genoodzaakt vakantiekrachten voor uw horeca- en/of recreatiebedrijf/-park/camping in te schakelen. Dat betekent automatisch dat er voor u weer veel extra administratieve rompslomp staat te wachten.

Juist in een branche die sterk weersafhankelijk is en waarbij u dus snel moet kunnen schakelen, levert de inzet van tijdelijk personeel daarom vaak voor u meer tijdverlies, dan goed voor uw horeca- en/of recreatiebedrijf is, op! Bovendien krijgt u met kortlopende arbeidscontracten en hogere premies te maken. De oplossing hiervoor is dan payroll! U heeft namelijk helemaal geen tijd voor bureaucratie en ingewikkelde regelgeving. Hoeft ook niet! Bij payroll neemt het payrollbedrijf als juridisch werkgever u alle rompslomp van uw personeels- en loonadministratie en werkgeversrisico’s volledig uit handen. Hierdoor houdt u met payroll in de horeca- en recreatiebranche meer tijd en geld over!

Zeker in deze tijd is het namelijk van belang dat u zich als horeca- en/of recreatieondernemer onderscheidt. Leg daarom uw gasten weer in de watten, zorg ervoor dat ze zich weer prettig voelen in/op uw horeca- en recreatiebedrijf/-park/camping. Ze zijn tenslotte te gast bij u! Met onze payroll services krijgt u namelijk weer meer tijd om in uw bedrijf aanwezig te zijn en weer het gezicht van uw horeca- en/of recreatiebedrijf/-park/camping te worden/zijn.

Vraag een payrollofferte voor de horeca en recreatiebranche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in de horeca- en recreatiebranche interessant?

Voor iedere horeca- en/of recreatieondernemer in Nederland die personeel in dienst heeft, is payroll interessant of dit nu fulltimers, parttimers, oproepkrachten of seizoenskrachten zijn. De zorg voor een ondernemer bij personeel is namelijk de enorme papierwinkel waarmee het aantrekken of hebben van medewerkers tegenwoordig vergezeld gaat.

Er moet een juist arbeidscontract worden opgesteld. Hij of zij moet bij het UWV en de fiscus worden aangemeld. Het loon moet op tijd en correct worden uitbetaald/geregeld, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven. Tenslotte bent en blijft u ook nog steeds verantwoordelijk voor de afdrachten aan allerlei vaak bureaucratische instanties in Nederland.

Hoe lang of kort een medewerker dus ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw horeca- en/of recreatiemedewerkers bij ons van payroll horeca en recreatie te payrollen, bent u van al deze zaken in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst ook niets meer mee te maken.

Vraag een payrollofferte voor de horeca en recreatiebranche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Wat kost payroll in de horeca- en recreatiebranche?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw horeca- en/of recreatiemedewerker u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u personeel in Nederland in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten aan allerlei instanties in Nederland dienen te worden betaald en dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een horeca- en/of recreatiemedewerker u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll horeca en recreatie met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll bij ons wel. Niets is namelijk voor een ondernemer en/of werkgever in de horeca- en/of recreatiebranche in Nederland zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten in de horeca- en recreatiebranche, dan bent u sowieso met payroll horeca en recreatie 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen met payroll soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll horeca en recreatie

Wij van payroll horeca en recreatie kunnen elke horeca- en/of recreatieondernemer en/of werkgever in de horeca- en recreatiebranche in Nederland een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll in en voor de horeca- en recreatiebranche in Nederland voor u, uw medewerkers en bedrijf.

Vraag een offerte voor de horeca- en recreatiebranche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de horeca- en recratiebranche

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden hun payrolldiensten o.a. ook in de horeca- en recreatiebranche in Nederland aan. Naast wij van payroll horeca en recreatie zijn sommige, zoals Kolibrie Payroll en Prokx Payrolling, zelfs in payroll voor horeca- en recreatiebedrijven in Nederland gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in de horeca- en recreatiebranche

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de horeca- en recreatiebranche in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll in de horeca en recreatie

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van payroll horeca en recreatie uw personeels- en loonadministratie voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met payroll in de horeca-en recreatiebranche zelfs goedkoper uit dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart als voordeel met payroll in de horeca-en recreatiebranche namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in de horeca- en recreatiebranche als voordeel veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau voor de horeca- en recreatiebranche samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen, indien u in plaats van uitzenden van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

U blijft de baas met payroll binnen uw horeca- en recreatiebedrijf

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw medewerkers binnen uw horeca- en recreatiebedrijf/-park/camping nog steeds 'de baas'. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll in de horeca-en recreatiebranche namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken op/in uw horeca- en/of recreatiebedrijf/-park/camping, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw personeel verandert er feitelijk ook niet veel met payroll in de horeca-en recreatiebranche, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Minder administratie met payroll in de horeca en recreatie

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. U kunt dus als voordeel bij payroll in de horeca-en recreatiebranche uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers als voordeel met payroll in de horeca-en recreatiebranche geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's meer met payroll in de horeca en recreatie

Uw huidige en/of nieuw geworven personeel werkt exclusief voor u, maar staat bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw personeel. U heeft met payroll in de horeca-en recreatiebranche namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll in de horeca en recreatie

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbedrijf in de horeca-en recreatiebranche, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw horeca- en recreatiemedewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u als voordeel met payroll in de horeca- en recreatiebranche te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw horeca en recreatiebedrijf met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk als voordeel voor rekening van het payrollbedrijf met payroll in de horeca en recreatiebranche.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll in de horeca en recreatie

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers in de horeca en recreatiebranche bij payroll meer bent, betekent dit dat u ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll als voordeel niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw horeca- en recreatiemedewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw horeca- en recreatiemedewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw personeel wordt door ons bij payroll in de horeca- en recreatiebranche ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u of uw personeel in de horeca- en recreatiebranche in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in en voor de horeca-en recreatiebranche in Nederland bij ons aan!